Запослени

Школа располаже одговарајућим кадровским капацитетима које чини: управа школе (директор, педагог, психолог, секретар, рачуновођа, библиотекари), наставници и персонални асистент као  и помоћно-техничко особље (ложачи, возачи, хигијеничари, домар и ноћни чувар). Недостатка стручног кадра нема (изузев 4 часа математике) као ни потребе за проширивањем кадровских капацитета .

име и презимерадно мјесто
Слободанка Каламандадиректор
Душанка Тривуновићсекретар
Дарко Ђекановићрачуновођа
Лидија Керезовићпедагог
Зорица Шебићпсихолог
Цвијо Гајанинложач
Чедо Јовичићложач
Марко Павловићвозач
Милован Тичићвозач
Илија Курушићноћни чувар
Боро Кузмићдомар
Зорка Беракхигијеничар
Свјетлана Тривуновићхигијеничар
Фатима Ганићхигијеничар

Наставно особље

Име и презименаставни предмет
Данијел Јовичићразредна настава
Бранкица Варошићразредна настава
Радослав Перишић разредна настава
Снежана Каламанда разредна настава
Драгана Лечеи разредна настава
Маринко Кушљић разредна настава
Дарко Бунић разредна настава
Драгана Курушићсрпски језик
Милка Зубићсрпски језик
Никола Курушићматематика
Душанка Тодоровићенглески језик
Дијана Благојевићњемачки језик
Игор Пресељисторија и географија
Слободан Беракисторија
Неда Нарићхемија
Сњежана Петрушићбиологија
Дајана Филиповићбиологија
Јована Лукићтехничко образовање и информатика
Јелена Бузакфизика
Здравко Петрушићфизичко и здравствено васпитање
Тибор Лечеимузичка култура
Миодраг Јовићликовна култура
Божидар Куртиновићправославна вјеронаука
Абид Пашићисламска вјеронаука
Мирудин Дугоњићисламска вјеронаука